סידור לבן שעריו בתורה

45.00

סידור שעריו בתודה השלם. בהסכמת הרב עובדיה יוסף זצ”ל.

 סה"כ :